2

Resjegilde for ungdyr og kalvestald

Boe Thomsen kunne d. 9-8-2007 holde rejsegilde for sin nye stald i Brørup.

Stalden er opført med stålspær og har en størrelse på 2.600 m2.

Rejsegildet blev fejret traditionen tro, sammen med familie, naboer og venner. 
Vi ønsker tilykke her fra.

2  
3  
4  
6  
5  
   
7